Green inner page banner

Living with occupational lung disease (Vietnamese)

Booklet

Sống chung với bệnh phổi nghề nghiệp

Tập sách

Tập sách này được thiết kế để giúp quý vị hiểu thêm về các loại bệnh phổi nghề nghiệp khác nhau, và chẩn đoán đặc thù và quản lý bệnh. Tập sách này cũng chứa thông tin về cách tự chăm sóc cho bản thân khi sống chung với bệnh phổi nghề nghiệp, bao gồm cách bảo vệ sức khỏe tâm thần của quý vị.

Các loại bệnh phổi nghề nghiệp được bao gồm trong tập sách này là:

  • Bệnh bụi phổi
  • Bệnh bụi phổi amiăng
  • Bệnh bụi phổi silic
  • Bệnh bụi phổi ở công nhân than
  • Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
  • Viêm phổi quá mẫn
  • U trung biểu mô
  • Hen suyễn do nghề nghiệp
  • Nhiễm trùng phổi nghề nghiệp

Tập sách này có dụng ý là một hướng dẫn chung và không thay thế thông tin được đội ngũ điều trị và chăm sóc sức khỏe cung cấp cho quý vị. Đối với thông tin cụ thể liên quan tới chẩn đoán của quý vị, điều quan trọng là quý vị tham khảo ý kiến của đội ngũ chăm sóc sức khỏe của mình.

Đặt một quyển dạng in

Nếu muốn đặt tập sách này bằng dạng in, hãy gửi email tới enquiries@lungfoundation.com.au cho biết tên, địa chỉ của quý vị và quý vị muốn bao nhiêu quyển. Tối đa 20 quyển mỗi người/tổ chức.

Dự án này được hỗ trợ bởi khoản tài trợ cạnh tranh của Dust Diseases Board (Ban Phòng chống Bệnh Bụi Phổi). Các quan điểm được trình bày trong tài liệu này là của các tác giả và không nhất thiết là quan điểm của icare hoặc của Dust Diseases Board (Ban Phòng chống Bệnh Bụi Phổi).

Additional Languages